Tell: 051)917-0103  Fax: 051)932-0103
Add: 부산 해운대구 마린시티2로 33, 두산 제니스스퀘어 2층
대표자: 김기웅 사업자등록번호: 290
-39-00544

COPYRIGHTⓒ2020 준클리닉의원. ALL RIGHTS RESERVED.

병원소개   |   이용약관   |   개인정보처리방침  |  비급여안내